Därför ska du ha koll på arbetsrätten

Juridik är lite av en snårskog för många. Men det är som anställd viktigt att ha god kännedom om arbetsrätten för att inte bli felbehandlad av en arbetsgivare. När du har koll på arbetsrätten riskerar du inte att bli uppsagd på felaktiga grunder.

Det finns flera anledningar till varför arbetsrätt är något som är bra att ha koll på. När du har koll på arbetsrätt och reglerna kan ingen arbetsgivare köra över dig vid en eventuell uppsägning eller liknande. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det bra att ha kännedom om arbetsrätten och vilka lagar och bestämmelser som den reglerar. Exempelvis kräver en uppsägning saklig grund. Det kan antingen vara arbetsbrist eller en uppsägning av personliga skäl.

Anlita en jurist som för din talan

Även om du har en god inblick i arbetsrätten kan det trots allt vara en bra idé att anlita en jurist om du hamnar i en situation där du blivit uppsagd. En jurist kan exempelvis förklara för dig på ett sakligt sätt vad lagen säger och om du har blivit uppsagd på ett korrekt sätt. Om du har blivit uppsagd på felaktiga grunder kan en jurist hjälpa dig att driva ditt ärende. Det krävs nämligen god skäl till att säga upp personal. Du har även alltid rätt att få veta varför du blivit uppsagd. Det är inte alltid enkelt att stå upp emot en arbetsgivare. En jurist som har kunskap och erfarenhet kan däremot driva ditt ärende på ett sakligt sätt.

En arbetsgivare ska ge rätt information

Det är viktigt att en arbetsgivare lämnar korrekt information i samband med en uppsägning. Om en arbetsgivare missar att lämna denna information kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig om det begåtts ett brott mot ordningsföreskrifterna i LAS som ingår i arbetsrätten. Förutom uppsägning är anställningsavtal, kollektivavtal, lönefordran och avskedande något som regleras i arbetsrätten. Arbetsrätten är till för att du ska bli behandlad korrekt och värdigt. Det är även viktigt för en arbetsgivare att ha koll på arbetsrätten.

Vad en jurist kan hjälpa dig med:

• Ge juridisk rådgivning och delge dina rättigheter.
• Föra din talan gentemot arbetsgivaren.
• Berätta vilka lagar och regler som innefattas i arbetsrätten.

 

“I mitten av svårigheten ligger möjligheten.”

Albert Einstein

Ta risken

Sök ditt drömjobb idag!