Öka försäljningen med bra parkering

Service är något som blir allt viktigare när du driver ett företag. Det gäller gentemot såväl kunder som anställda. En ofta bortglömd service är möjligheterna till parkering. Att det är enkelt att parkera i anslutning till ditt företag är något som leder till fler kunder och en nöjd personal.

Det har inte någon betydelse om ditt företag säljer en tjänst eller en produkt, det är ofta servicen och bekvämligheten som ger dig ett försprång gentemot konkurrenterna. De kunder som besöker ditt företag förväntar sig att bli trevligt bemötta samtidigt som det ska vara smidigt och enkelt att göra inköp. Som företagare är det därför viktigt att man ständigt arbetar med att förenkla tillvaron för sina kunder.

Viktigt att erbjuda bra parkeringsmöjligheter

Något som många företagare glömmer bort är parkeringsservice, det vill säga att göra det enkelt för kunderna, och även de anställda, att parkera sina fordon i direkt anslutning till företaget. Svårigheter att hitta parkering är ett effektivt medel för att förlora kunder. En kund som vet att det är svårt att hitta parkering i närheten av ditt företag väljer snabbt en annan leverantör. Att investera i möjligheter till parkering är ett underskattat verktyg för att förbättra försäljningssiffrorna.

De privatpersoner som väljer att göra sina inköp på stormarknaderna utanför städernas centrala delar, gör inte detta för att produktutbudet är bättre eller att priserna är lägre. De gör det först och främst för att det är enkelt och bekvämt. En viktig och avgörande faktor i detta är möjligheterna till parkering. Den som beger sig till ett större och etablerat köpcentrum vet att det finns gott om parkeringsplatser och i de flesta fall tar det högst ett par sekunder att finna en ledig plats.

Bra parkeringsmöjligheter är ett konkurrensmedel

Allt fler företag inser att bra parkeringsmöjligheter är ett effektivt konkurrensmedel. Det är inte heller ovanligt att flera företag slår sig ihop och erbjuder gemensamma parkeringsmöjligheter. Även många fastighetsägare har insett betydelsen av parkeringsytor för sina lokalhyresgäster och inkluderar därför detta i hyresavtalet.

Professionell hantering av parkeringsmöjligheterna

När ett företag ska erbjuda parkeringsmöjligheter är det emellertid inte så enkelt att det endast är att hitta en bit mark och måla upp ett antal vita linjer. En sådan parkering kommer snabbt och i huvudsak utnyttjas av andra än kunderna. De flesta företag som vill erbjuda parkeringsservice väljer därför att anlita ett etablerat parkeringsbolag som är specialiserat på hantering av parkeringsutrymmen. Genom att anlita ett professionellt parkeringsbolag kan du fokusera på din egentliga verksamhet samtidigt som parkeringsbolaget hanterar till exempel:

  • parkeringsautomater och betalsystem,
  • skyltning och passagesystem,
  • kontroll av efterlevande av parkeringsregler,
  • bortforsling av fordon.

Detta är endast ett mindre antal exempel på vad ett professionellt parkeringsbolag kan hantera. Genom att anlita ett parkeringsbolag får du även tillgång till deras kompetens och erfarenhet. Det innebär att du får tips och råd om vad du kan göra för att skapa en bra kundupplevelse när kunderna använder sig av parkeringen. Förutom bra tillgång på platser och en väl fungerande teknik för betalningar, kan så enkla saker som gratis parkering under en viss tid vara något som ger dig fler nöjda och återkommande kunder.

“I mitten av svårigheten ligger möjligheten.”

Albert Einstein

Ta risken

Sök ditt drömjobb idag!