Så fixar du rätt lager med kontorsmaterial

Oavsett hur digitaliserat samhället och många arbetsplatser blivit, finns det fortfarande ett stort behov av kontorsmaterial. En del kontorsmaterial och kontorsutrustning såsom exempelvis skrivare och bildskärmar behöver inte köpas in på löpande band. Men det finns mycket material som ständigt verkar gå åt och ta slut på kontoren, så ett lager av sådana produkter är en fördel på många sätt.

Vilket kontorsmaterial som behövs på arbetsplatsen, varierar givetvis beroende på vilken typ av arbetsplats och vilka arbetssysslor det avser. Men ett visst behov av kontorsmaterial har troligtvis de flesta arbetsplatser. Både stora arbetsplatser och små hemmakontor kan behöva ett lager av bra kontorsmaterial så att medarbetarna slipper riskera att stå utan material när det väl behövs.

Kontorsmaterial det finns ett stort behov av

Många arbetsplatser utför en stor del av arbetet på datorer, men även i dessa fall används exempelvis skrivar- och kopieringspapper, bläckpatroner och USB-minnen frekvent. Om det finns ett lager med sådana produkter undviks situationer där viktiga papper behöver skrivas ut och kanske signeras för att lämnas till samarbetspartners eller andra aktörer utanför företaget. Trots att datorn används till stor del, är det nog ett fåtal företag som inte har behovet av anteckningsblock, post-it-lappar och pennor, så det kan vara bra att ha ett lager i förebyggande syfte. Det finns dessutom många fördelar med att låta medarbetare skriva för hand, oavsett om det görs frekvent eller vid utbildningstillfällen. Annat kontorsmaterial som kan behövas för organiseringens och ordningens skull är bland annat pärmar, mappar, anslagstavlor, kalendrar och whiteboards inklusive whiteboardpennor. Kalendrar kan upplevas som omoderna men det kan även vara ett överskådligt sätt att hålla koll på olika roterande uppgifter som kan finnas på kontoret, exempelvis om flera anställda ansvarar för kaffekokning, inköp av fika eller rengöring av kök. Ha även ergonomiska produkter i åtanke när kontorets inköp planeras.

Ett litet lager för kaffepausen

Bjuder er arbetsplats på kaffe eller annan fika? Då kan det vara bra att ha ett litet lager så att ni har kaffe och tillbehör för en tid framöver, och kanske kan ni då även beställa dem från samma leverantör som resten av kontorsmaterialet? Då kan ni enkelt komma upp i summan för fri frakt, förutsatt att ni väljer en leverantör som erbjuder detta. En del upplever även att de arbetar effektivare när de tar kaffepaus eller fikar tillsammans på arbetsplatsen.

“I mitten av svårigheten ligger möjligheten.”

Albert Einstein

Ta risken

Sök ditt drömjobb idag!