Fantastiska fördelar med att anlita kvinnliga chefer

Att anlita kvinnliga chefer och skapa en mer jämställd arbetsplats har utan tvekan många fördelar för ditt företag. Lyckligtvis har det aldrig varit lättare att anlita kvinnliga chefer med hjälpa av smarta rekryteringstjänster online. Några av fördelarna med kvinnliga chefer är ökad öppenhet, laganda och samarbete samt en känsla av att varje medarbetare känner sig sedd.

Numera finns det överväldigande bevis på att inkluderande och jämställda arbetsplatser förbättrar företagets lönsamhet. Kvinnor har nämligen en rad imponerande egenskaper som gör dem till bra chefer. Erfarenhet från att bland annat uppfostra barn och ta hand om hushållet gör dem väl medvetna om hur tiden ska förvaltas och fördelas på bästa sätt. Kvinnliga egenskaper som empati, intuition och optimism kan tillföra stort värde på arbetsplatsen som gynnar företagets lönsamhet. Många företag har därför börjat använda Wes, Women executive search, för att rekrytera kvinnor till nya chefsroller och styrelseuppdrag. Av hela 800 rekryteringar har 80 procent varit kvinnor varav 40 procent hade utländsk bakgrund. Genom att använda Wes rekryteringstjänster kommer du att slå två flugor i en smäll, det vill säga uppnå en bättre balans mellan kvinnliga och manliga chefer och samtidigt få en mycket bättre lönsamhet.

Även om lönsamhet är oerhört viktigt så finns det andra viktiga saker som varje företag behöver, inte minst en trivsam och öppen arbetsplats. Statistik visar att anställda anser att kvinnliga chefer är avsevärt mer etiska och ärliga än män. Kanske beror det på att kvinnors emotionella intelligens och passion verkligen hjälper till att skapa en öppen arbetsplats. Läs vidare för att se vilka fördelar kvinnliga chefer erbjuder ditt företag!

Anlita kvinnliga chefer och få positiva förändringar

Att anlita kvinnliga chefer är förknippat med betydande positiva förändringar som gynnar ditt företag. Några av de viktigaste fördelarna är följande:

  • Emotionell intelligens
  • Inkluderande och öppen atmosfär
  • Konstruktiv kommunikation
  • Samarbete
  • Ökad produktivitet

Förutom ovanstående fördelar är kvinnor bra på multitasking. Studier visar kvinnor har bättre simultanförmåga och är snabbare än män på att växla mellan olika uppgifter. Bli inte förvånad om du ser en kvinnlig chef svara på e-post och samtidigt hantera ett viktigt telefonsamtal. Fortsätt läsa för att kika närmare på några av styrkorna med att anlita kvinnliga chefer.

Topp 3 fördelar med att anlita kvinnor

1. Kommunikation och samarbete – Kvinnor är bra på att kommunicera och har sociala färdigheter som uppmuntrar till samarbete och grupparbeten. De lyssnar gärna på gruppdeltagare på ett professionellt sätt och ger råd som uppmuntrar till lagarbete.

2. Emotionell intelligens och intuition – När det gäller emotionell intelligens och intuition överträffar kvinnor män. Kvinnor har lätt för att förstå icke-verbala signaler och kroppsspråk som ger ledtrådar. Vid konflikter eller spänningar på arbetsplatsen kan dessa egenskaper hjälpa till att lösa problemen. Dessa egenskaper är även viktiga i ett företag med många kunder och affärspartners.

3. Laganda och samarbete – Kvinnor värdesätter relationer och kan använda sin kommunikationsförmåga för att få varje medarbetare att känna sig betydelsefull. Det här gör att alla medarbetare känner sig viktiga och leder företaget framåt. I själva verket har kvinnor oftare mer tålamod än män när det gäller att lyssna på andra personer och förstå deras känslor. Denna empati och medkänsla är nyckeln till att öka medarbetarnas produktivitetsnivåer.

“I mitten av svårigheten ligger möjligheten.”

Albert Einstein

Ta risken

Sök ditt drömjobb idag!